لیست فرصت های شغلی

لیست فرصت های شغلی
  • حداقل تجربه کاری: 1

کار در محیط عملیات خاکی، خردایش و محیط اسیدی  

mechanical-engineer
مهندس مکانیک
  • تمام وقت
  • حداقل تجربه کاری: 5

برای موقعیت شغلی به عنوان سرپرست شیفت عملیات کارخانه لیچینگ مس

<..
security-guard
نگهبانی
  • تمام وقت
  • حداقل تجربه کاری: 2

برای شغل نگهبان کارخانه