ارزشها

  • ساختار کسب و کار ما
Values
ساختار کسب و کار ما

منشور ارزشهاي  شرکت درخشان توپال کارمانیا

 معتقدیم ؛ پیشرفت و قدرت شرکت نشأت گرفته از ارزشهای بنیادی آن  می باشد: در اولویت قراردادن انسانها ، دنبال برتری   بودن  با فضلیت تطبیق گفتار و رفتار و قبول مسئولیت تمام اعمالمان

بهترین همکاران

جذب و  بکارگیری  نوابغ برای کسب و کارهای شرکت و به مبارزه طلبیدن پرسنل برای شعار  از"  خرد به برتری"  و توسعه  یک محیط تعاملی

ایجاد ارزش برای مشتریان

قادر نمودن مشتریان  برای اینکه  کسب  و  کارشان را با بهره وری بالاتری اداره نمایند و ایجاد یک رابطه بلند مدت  و  تعامل بر مبنای تولید ارزش

ایجاد شبکه جهانی

ایجاد  و بکارگیری یک شبکه جهانی از مشتریان ، تامین کنندگان ، نیروی انسانی ، دانش ، فن آوری  و ذخایر معدنی  همراه با ایجاد فرهنگ بین المللی  در شرکت  برای  ایجاد ارزش افزوده  برای  کارکنان، شرکاء، مشتریان

نظارت و پایش

 ایجاد مکانیزم پایش  تمام تعهدات ؛ برای ساختن شرکت  قوی و پایدار، برای نسل های آتی و ارتقاء  اعتبار برند  "درخشان توپال کارمانیا" و توجه به تمام التزامات شرکت به سهامداران  با امانت داری کامل، توسعه نیروی انسانی،  و کمک برای توسعه محیط محلی و جهانی

احترام به انسانها

ارزش گذاری برای تنوع نژادی و فکری  و   تلاش بی دریغ  درجهت ایجاد و گسترش   یک محیط قابل اعتماد،  باز، با تأکید بر احترام به کل انسانها

درستی

کار در نهایت اخلاق مداری ، صداقت و  القا اعتماد  با  یکی کردن  اندیشه ، گفتار و نمود آن در رفتار