شرکت درخشان توپال کارمانیا

work-image
بهره وری بیشتر از منابع...
ما با استفاده از سیستم تحقیق و توسعه نهادینه شده در شرکت و با اتکا به دانش روز، بیشترین حد ممکن از موجودی عناصر ارزشمند در مواد معدنی را در چرخه فرآوری استحصال می نماییم
work-image
با توجه به اهمیت فلزات برای بقا، ادامه و رفاه زندگی بشر هر گام ما خدمتیست به همنوعانمان در کل عالم و بابت شروع هر روز جدید در زندگی شکرگزاریم.