خدمات مشاوره تجاری

شرکت ما قادر به ارائه خدمات مشاوره تجاری و فنی در زمینه اکتشاف و معدن به شما می باشد.

  • همه
  • مهندسی, زمین شناسی و اکتشافات معدنی
  • خدمات مشاوره تجاری
  • خدمات قرارداد
Conceptual Design and Feasibility
مهندسی, زمین شناسی و اکتشافات معدنی
طراحی مفهومی و مطالعات امکان سنجی

DTK راه‌حل‌هایی را برای تعریف و بهینه‌سازی پروژه‌ها قبل از سرمایه‌گذاری قابل توجه به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک مشتری، تعیین کمیت مزایا و برجسته کردن خطرات ارائه می‌دهد.

بیشتر
Geology and Mining Explorations
مهندسی, زمین شناسی و اکتشافات معدنی
زمین شناسی و اکتشافات معدنی

اکتشاف معدنی فرآیند جستجوی شواهدی از هرگونه کانی سازی میزبان در سنگ های اطراف است.

بیشتر
 Organization and Enterprise Setup
خدمات مشاوره تجاری
راه اندازی کامل سازمان و شرکت

راه اندازی و سازمان و شرکت به معنای برنامه ریزی برای چگونگی ساختاردهی و شکل دادن به آینده خود از طریق یک چشم انداز عملی و دستیابی به دامنه های قابل اجرا با نگاه عینی به اهداف نهایی است.

بیشتر
ERP and BPMS Implementation
خدمات مشاوره تجاری
خدمات پیاده سازی ERP و BPMS

یک سیستم ERP بسیاری از عملکردها را در سراسر کسب و کار مانند مدیریت مالی، منابع انسانی، فروش و تولید ادغام می کند تا مزایایی مانند افزایش بهره وری و کارایی را ارائه دهد.

بیشتر
Managing Contracts and Projects
خدمات قرارداد
مدیریت قراردادها و پروژه ها

مدیریت قرارداد عبارت است از نظارت بر قراردادهای یک پروژه از مرحله اولیه پیش از اعطای آن تا تکمیل.

بیشتر
Economic, Financial, Technical Audit
خدمات قرارداد
حسابرسی اقتصادی، مالی و فنی پروژه ها

ممیزی مدیریت پروژه آزمایشی است که برای تعیین وضعیت واقعی کار انجام شده بر روی یک پروژه و انطباق آن با بیانیه کاری پروژه، از جمله محدودیت های زمان بندی و بودجه طراحی شده است.

بیشتر
EPC
خدمات قرارداد
مهندسی, خرید و ساخت

تمامی خدمات مهندسی و اجرای قرار داد های پروژه

بیشتر