استراتژی

استراتژی رشد پایدار شرکت حول محور گسترش شرکت در حوزه فلزات رنگین شامل تنوع محصول، بهره وری، ارائه خدمات دانش بنیان و بازیافت متمرکز می باشد.

  • ساختار کسب و کار ما
Strategy
ساختار کسب و کار ما

آینده از فلزات ساخته شده است. این دانش DTK را برای رشد سریع تر سوق داده است. در دنیایی که بیش از هر زمان دیگری به فلزات نیاز دارد، این شرکت در حال تقویت جایگاه خود به عنوان یک تامین کننده مالتی متال کارآمد وو دارای پایداری می باشد و اکنون در چارچوب استراتژی جدید شرکت، در پی گسترش این نقش می باشد. این شرکت به توسعه هدفمند خود در دهه آینده ادامه خواهد داد - به عنوان یک شبکه تولید و تامین کننده فلزات رنگین با به عنوان کسب و کار اصلی خود و به عنوان یکی از ابزار رشد خود به دنبال صنعت بازیافت نیز می باشد.