ساختار کسب و کار ما

شرکت درخشان توپال کارمانیا با دارا بودن.....
  • همه
  • ساختار کسب و کار ما
  • مدیریت
  • حاکمیت سازمانی
Strategy
ساختار کسب و کار ما
استراتژی

استراتژی رشد پایدار شرکت حول محور گسترش شرکت در حوزه فلزات رنگین شامل تنوع محصول، بهره وری، ارائه خدمات دانش بنیان و بازیافت متمرکز می باشد.

بیشتر